I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

27. 1. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 27.1.2022

Výroba: 2022

Reportáže


Ekumenické nešpory v bazilice sv. Pavla

Týden modliteb za jednotu křesťanů zakončil papež František nešporami.Konaly se v římské bazilice svatého Pavla za hradbami. Papež František se chvíli tiše modlil u hrobu svatého Pavla.


Generální audience papeže Františka

Při generální audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí o svatém Josefovi. Připomněl, jak Ježíšův pěstoun přistupoval k rozhodování: Nebyl poháněn strachem, ale snažil se v každé situaci rozpoznat Boží hlas.


Den otevřených dveří na BiGy

Biskupské gymnázium v Ostravě letos opět uspořádalo pro zájemce o studium takzvaný den na BiGy. Na třicet dětí s rodiči si přišlo prohlédnout školu, na zkoušku si sednout do lavic a poznat tak na vlastní kůži vyučovací hodiny v různých předmětech.


Nový pořad televie Noe

Ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze připravuje televize Noe novou talkshow nazvanou Na startu. V novém měsíčníku si budou studenti publicistiky zvát do pražské kavárny FofrKafe Soukenda své vrstevníky, kteří jsou stejně jako oni na startu života. Televize Noe pořad uvede poprvé 8. února.


Adopce na dálku v době kovidu

Dlouhá koronavirová pandemie prověřila mezilidské vztahy. Na jedné straně byl výrazně omezen společenský život, na straně druhé spolu rodiny tráví více času než dřív, což někdy přináší nečekané problémy. Poznal to i psycholog Petr Šmolka. Už padesát roků pomáhá nejen ve své poradně: Jako pravidelný dárce podporuje děti v rozvojových zemích.


Odkaz papeže Hadriána VI.

Před 500 lety byl zvolen papežem Hadrián VI. Vystřídal pontifika z rodu Medicejských Lva X., který se více než o duchovno zajímal o umění a politickou moc. Hadrián VI. odsoudil korupci v církvi a uvedl do pohybu řadu reforem potřebných ke změně fungování papežského úřadu.Diář


Praha, 1. února

Všechna náboženství světa…

Sté výročí svého založení slaví Orientální ústav v Praze i cyklem přednášek. V jedné představí české překlady dvou významných děl, která nabízejí středověký pohled na náboženství.


Tábor-Klokoty, 2. února

Hromniční pouť otců a matek

Na Hromniční pouť otců a matek zvou bratři obláti do poutního kostela na Klokotech. Mši svatou bude celebrovat P. Jiří Můčka, následuje žehnání svící, průvod a zásvětná modlitba.


Plzeň, 2. února

Chvály nejen s Horou

Večer modliteb a chval v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni začne po studentské mši svaté a žehnání svíček. Zve diecézní centrum mládeže a Vysokoškolské společenství Hora.


Praha, 3. února

K čemu je teologie?

Tématem přednášek v Husově sboru v Praze na Vinohradech je otázka K čemu je teologie? Čtvrtým přednášejícím je teolog a generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš.


Doksany, 4. února

Pouť za kněžská a řeholní povolání

Eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání se koná v klášterním kostele Narození Panny Marie v Doksanech, Začne modlitbou růžence, po které následuje mše svatá.

Bude i večerní adorace.


Hukvaldy, do 6. března

Odlesky starých mistrů 

Obrazy dlouholetého porubského faráře Josefa Gazdy je možné vidět na Hukvaldech. Malíř je fascinován uměním starých mistrů, snaží se napodobovat jejich techniku a tvoří jejich kopie.

Reportáže Rome reports:

Pope Francis leads ecumenical prayer for Christian unity in Rome

Pope Francis tells parents not to reject children because of sexual orientation

Dutch scholar argues that Pope Francis should have chosen the name “Adrian”Zpravodajství

Premiéra: 27.1.2022

Výroba: 2022