I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

26. 1. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 26.1.2022

Výroba: 2022

Audience pro autory časopisu Svatá země

Papež František přijal na audienci autory a spolupracovníky časopisu Svatá země, který slaví sté výročí svého založení.


Na místě prvního Ježíšova zázraku

V Káně Galilejské se slavila mše svatá na památku prvního zázraku, kdy Ježíš proměnil na svatbě vodu ve víno.


Svátek sv. Antonína Opata v maronitské církvi

V pondělí 17. ledna oslavili maronité v Jeruzalémě svátek svatého Antonína Poustevníka, který je pokládán za otce východního mnišství.


Z historie křesťanských suvenýrů

V Muzeu Svaté země jsme navštívili expozici historických náboženských suvenýrů.


Evangelium ve starém syrském jazyce

Syrský pravoslavný mnich Boulos Khano ručně přepsal evangelia ve starém syrském jazyce z Ježíšovy doby.


Současný ekumenismus ve Svaté zemi

Od 22. ledna se ve Svaté zemi konal Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Zpravodajství

Premiéra: 26.1.2022

Výroba: 2022