Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Terra Santa News

2. 2. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 2.2.2022

Výroba: 2022

Budoucnost křesťanů spočívá v jednotě

Ve Svaté zemi se konal Týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho letošní motto vycházelo z obrazu klanění tří králů.


Ekumenické modlitby za účasti studentů

V konkatedrále Latinského patriarchátu v Jeruzalémě se 24. ledna ekumenické motlitby zúčastnili také studenti křesťanských škol.


Historie a tradice hory Gerizim

Hora Gerizim v Samařsku je plná zajímavých archeologických nálezů. Jsou to například pozůstatky kostela zasvěceného Matce Boží Panně Marii.


Základy byzantského kostela v Gaze

V Gaze vzniklo nové archeologické centrum na místě původního byzantského chrámu z V. století.


Mozaiky Hišamova paláce v novém lesku

Navštívíme historický královský palác v Jerichu, který je vyzdoben souborem vzácných mozaik z období umajjovského kalifátu.

Zpravodajství

Premiéra: 2.2.2022

Výroba: 2022