I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

9. 2. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 9.2.2022

Výroba: 2022

Zasvěcený život, proroctví pro všechny

Také kněží a řeholníci latinského patriarchátu v Jeruzalémě oslavili 2. února Den zasvěceného života.


Řeholní povolání je světlem ve světě

Přinášíme svědectví několika zasvěcených osob, které se 2. února setkaly v Jeruzalémě.


Svátek dona Boska ve Svaté zemi

Salesiáni z kláštera „Ratisbon“ v Jeruzalémě vyprávějí o aktivitách a poslání salesiánské kongregace ve Svaté zemi.


Církve ve Svaté zemi na cestě k jednotě

Po zakončení Týdne modliteb za jednotu křesťanů pokračují katolické církve ve Svaté zemi v synodální cestě.


Dílo komunity Chemin Neuf v Nazaretu

Ekumenismus se rozvíjí nejen v modlitebních setkáních, ale také v každodenních iniciativách komunity Chemin Neuf (šeman nef).


Naděje opětovného spojení palestinských rodin

Na závěr si vyslechneme některé dojemné příběhy rodin, které se mohly po letech znovu setkat díky povolení izraelských úřadů.

Zpravodajství

Premiéra: 9.2.2022

Výroba: 2022