I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Modlitba se zpěvy z Taizé

Duchovní pořady

Výroba: 2002

Duchovní pořady

Výroba: 2002