I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Když bolí duše

Závislosti

Vzdělávací pořady

Premiéra: 26.1.2022

Výroba: 2022

Závislostí se v užším kontextu rozumí dlouhodobý, trvalý vztah k někomu nebo k něčemu, vycházející z pocitu silné touhy nebo potřeby toto uspokojit. Takový stav ovlivňuje jednání závislého člověka a omezuje jeho svobodu. V pořadu bude hovořit moderátor P. Daniel Vícha na toto téma s psychologem Janem Bernardem

Své dotazy, postřehy můžete již před pořadem nebo v jeho průběhu zasílat na e-mail vysilani@tvnoe.cz anebo pomocí SMS na tel. č. 775177377.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 26.1.2022

Výroba: 2022