I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Brazílie - Querida Amazonia

Dokumentaristika

Premiéra: 7.2.2022

Výroba: 2020

"Když někdo jede na misii, nejede hlásat evangelium stromům a řekám, ale lidem." Otec Piotr Schewior
Otec Piotr Schewior je polský misionářský kněz, který již více než 23 let působí v srdci amazonské džungle v Brazílii. Sídlí v městečku Tefe podél řeky Amazonky, kde je přístup k místním obyvatelům možný pouze po vodě nebo letadlem. Páter Piotr zasvětil svůj život pomoci lidem Ribeirinhos; těm, kteří žijí na "březích řeky". Pro ně je řeka, voda, jejich životem. Otec Piotr tráví tři měsíce v roce na své bárce a navštěvuje každou z 35 izolovaných osad v okolí Tefe. Komunity čelí čtyřem hlavním problémům: alkoholismu, pedofilii (a z ní vyplývajícímu těhotenství mladistvých), zneužívání drog - a problému celé Amazonie, "Desmatamento" (odlesňování); nelegální těžbě dřeva pro zemědělství a chov dobytka. Dopad narůstající devastace na místní obyvatele je kritický, protože na lese závisí veškerá jejich obživa. Otec Piotr se snaží přinášet informace a často i řešit problémy komunity a obnovovat jejich víru.  Film se zabývá realitou života v Amazonii, osobními úvahami otce Piotra o kněžství a také jeho mimořádnou misionářskou službou.

Dokumentaristika

Premiéra: 7.2.2022

Výroba: 2020