I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kaplani naděje

Ondřej Doskočil a Ludmila Míchalová Mikšíková

Dokumentaristika

Premiéra: 15.2.2022

Výroba: 2022

Další díl nového cyklu televize Noe přibližuje práci dvou nemocničních kaplanů, kteří přinášejí pacientům a jejich rodinám to nejdůležitější, co v nemoci potřebují: naději. Tentokrát se podíváme do českobudějovické nemocnice, kde působí katolický jáhen Ondřej Doskočil a evangelická farářka Ludmila Míchalová Mikšíková. Ondřej Doskočil zároveň učí zdravotnickou etiku na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Službu nemocničního kaplana tak vnímá i jako příležitost k propojení akademického prostředí s praxí. Z nemocnice přináší podněty studentům a naopak teoretická akademická východiska přenáší do práce v nemocnici. Ludmila Míchalová Mikšíková je absolventkou dvou teologických fakult:  Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci a Evangelické teologické fakulty v Praze. Spojuje službu farářky evangelického sboru ve Strmilově na Jindřichohradecku se službou nemocným, jejich blízkým i zdravotníkům v budějovické nemocnici. Oba se snaží ukázat, jak je důležité, když je služba nemocničních kaplanů pestrá, když v ní působí ve vzájemné spolupráci křesťané různých vyznání, muži i ženy. Oba žijí se svými rodinami v Českých Budějovicích a oba se rádi vrací do míst, kde mají své kořeny. Ondřej do Východních Čech, zejména Podkrkonoší, Ludmila na Valašsko. 

Dokumentaristika

Premiéra: 15.2.2022

Výroba: 2022