I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ghana - Příběh dětí duchů

Dokumentaristika

Premiéra: 19.2.2022

Výroba: 2021

Pokud se narodí dítě s nějakou abnormalitou, je považováno za zlé, špatné znamení, čarodějnici a čaroděje. "Dítě přišlo do pokoje. Dítě mě drželo za krk. To dítě mě chce zabít. Vidím to dítě ve snu s nožem, s pistolí". Takže oni ty děti zabíjeli a já jsem se o tom doslechla a řekla jsem si: "Ne"! Přišla jsem tady a začala jsem ty děti zachraňovat.Sestra. Stan Mumuni
V malé vesnici Sang v severovýchodní Ghaně se s. Stan Mumuni setkala s praktikou, kdy děti s tělesným postižením (často způsobeným nedostatkem lékařských klinik v tomto chudém regionu) byly odsouzeny k zabití svými příbuznými a obviněny z toho, že jsou prokleté a zlé. Začala záchranou jednoho a časem jich přibývalo, a dnes "Nazaretský domov pro Boží děti" a nově založená komunita Mariánských sester eucharistické lásky nadále přijímají rostoucí počet dětí ohrožených smrtí ze strašlivých a pověrčivých rodin.  

Dokumentaristika

Premiéra: 19.2.2022

Výroba: 2021