I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Charita slaví 100 let

Publicistika

Premiéra: 18.2.2022

Výroba: 2022

Charita je jedním z pilířů křesťanství. O historii i současnosti katolické Charity jako profesionální organizace, o osobnostech které ji formovaly při jejím vzniku a osobnostech, které ji ovlivnily v době nedávné budou u Kulatého stolu diskutovat PhDr. Jarmila Lomozová, zástupkyně ředitele Arcidiecézní charita Praha, Ing. Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň a PhDr. Martin Kučera, který mapuje dějiny Charity na Moravě a je hlavním koordinátorem projektu „Století Charity“. Ptát se na to, jak se liší dnešní pomoc od té před sto lety, se bude Daniela Brůhová.

Publicistika

Premiéra: 18.2.2022

Výroba: 2022