I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

3. 3. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 3.3.2022

Výroba: 2022

Reportáže


Popeleční středa ve Vatikánu

Slavnosti Popeleční středy v Římě předsedal kardinál Pietro Parolin. Začala tradičním průvodem z baziliky svatého Anselma do baziliky svaté Sabiny. Obřad je začátkem období věnovaného pokání a almužně.


Generální audience papeže Františka

Při generální audienci poděkoval papež Polsku za poskytnutí pomoci tisícům uprchlíků, kteří opouštějí Ukrajinu.


Pomoc Charity uprchlíkům i těm, kteří zůstali

Polská a ukrajinská Charita poskytují naléhavou humanitární pomoc statisícům utečenců, kteří prchají před válkou na Ukrajině. Začala ruským útokem 24. února.


Associazione Praga v Římě

Krajanské sdružení Associazione Praga působí v Římě. V letošním roce si připomíná dvacáté výročí založení a deset let působení České školy, která je jednou z hlavních činností sdružení.


Představitelé církví na podporu Ukrajiny

V kapli Trauttmansdorffského paláce, který užívá ministerstvo zahraničí, se sešli představitelé církví a náboženských společností. Připojili své podpisy ke společnému dopisu náboženským duchovním vůdcům Ruska, kterým apelují na jejich svědomí i odpovědnost za ukončení nesmyslné agrese vůči Ukrajině.


Pomoc Charity Ukrajině a Ukrajincům

Ukrajině i Ukrajincům, kteří přicházejí do naší země, pomáhá také Diecézní charita Brno ve spolupráci s dalšími sdruženími či institucemi.


Rekonstrukce kostela sv. Jakuba v Brně

V Brně byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce kostela svatého Jakuba. Oprava gotické dominanty města bude stát 131 milionů korun, podstatnou částkou na ni přispěje Evropská Unie.

Diáře


Plasy, 6. března

Koncert pro Ukrajinu

Jeden z mnoha benefičních koncertů na odporu Ukrajiny se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Vystoupí místní smíšený vokální sbor Sagitta a VoHoS z Horní Břízy.


Praha, 6. března

Výročí Tomáše G. Masaryka

K výročí narození Tomáše Garigua Masaryka bude v husitském sboru v Praze-Dejvicích bohoslužba s promluvou patriarchy Tomáše Butty. Poté budou položeny květiny u pomníku na Bachmačském náměstí.


České Budějovice, 6. března

Mše svatá za mír

Na mši svatou na úmysl prosby o Boží milosrdenství a mír na celém světě jsou věřící zváni do kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích. Slavit ji bude generální vikář diecéze David Henzl.


Hradec Králové, 9. března

Buď vůle tvá, ale filosofem zůstanu

V Hradci Králové se po studentské mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude konat přednáška filosofky a vysokoškolské pedagožky Terezy Matějčkové. Zve vysokoškolský klub Salaš.


Velehrad, 11. – 13. března

Vyšel mu vstříc….

Na františkánskou duchovní obnovu jsou zváni mladí lidé na Velehrad. Uskuteční se o víkendu v prostorách Stojanova gymnázia. Téma zní: „Vyšel mu vstříc. Otevřít se v uzavřeném světě“.


Plzeň, do 21. března

Člověk a víra

Výstava fotografií spolku Člověk a víra je k vidění v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Vybrané snímky z posledního období zachycují všední i sváteční chvíle ze života křesťanů.

Reportáže Rome reports:

Cardinal Parolin prays for Ukraine at Ash Wednesday Mass

Pope Francis thanks Poland for its efforts to help refugees leaving Ukraine

Caritas scrambles to provide aid to displaced people and those who stayed behind

Zpravodajství

Premiéra: 3.3.2022

Výroba: 2022