I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na hlbinu

Séria vyučovaní na podnetné témy

Duchovní pořady

Premiéra: 19.2.2022

Výroba: 2022

Cieľom stretávania sa prostredníctvom tejto série vyučovaní je prehlbovanie poznatkov v živote viery a v duchovnom živote. Ďalšia téma sa venuje Svätému Písmu. Uvedomujeme si, v akej šťastnej dobe žijeme? Vieme predsa čítať! To niekedy nebolo samozrejmosťou. A my máme to šťastie, že môžeme mať Bibliu vo svojich domovoch, pri svojich posteliach či v mobile. V dnešnej dobe môžeme mať Sväté Písmo v rôznych podobách a veľa krát zadarmo. Uvedomujeme si silu Svätého Písma? Aká miesto má mať Biblia v našom živote? O ďalších podnetných otázkach a zamysleniach nám povie duchovný otec Dominik Markoš.

Duchovní pořady

Premiéra: 19.2.2022

Výroba: 2022