I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Božia zóna

Modlitba a pohľad do tvorby spoločenstva Rieka Života

Duchovní pořady

Premiéra: 12.2.2022

Výroba: 2022

Rieka Života je misijné spoločenstvo, ktoré funguje už dlhé roky v kláštornom kostole redemptoristov v Podolínci, kde mávajú aj pravidelné modlitby chvál. Aký je ich príbeh zvelebovania Otcovho mena? Aký vplyv na tvorbu piesní mali rôzne životné obdobia v ich spoločenstve, kedy spolu rástli, vznikali prvé manželstvá a postupne pribúdali deti? Započúvajme sa spolu do ich modlitby.

Duchovní pořady

Premiéra: 12.2.2022

Výroba: 2022