I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bosna a Hercegovina – Opomenutí

Dokumentaristika

Premiéra: 31.3.2022

Výroba: 2021

V letech 1992 až 1995 na malém balkánském území Bosny a Hercegoviny zuřila krutá válka. Odhaduje se, že nejméně sto tisíc lidí bylo zabito a více než dva miliony odešlo. Zbraně utichly díky OSN a Daytonské dohodě, prozatímní mírové smlouvě, která učinila z Bosny federaci řízenou Organizací spojených národů se státní mocí vykonávanou vysokým komisařem OSN. Bosna a Hercegovina je rozdělena na tři etnické skupiny: Bosňany, Srby a Chorvaty. Ačkoli jsou na papíře stejně zohledněny, ve skutečnosti frustrace pohání síly, které ohrožují budoucnost: muslimští Bosňané se stále více orientují na Turecko a islámský svět, většinově pravoslavní Srbové podléhají vlivu Ruska, zatímco katoličtí Chorvati, nejmenší z etnických skupin, se přiklánějí k Evropě. Navzdory zdánlivému míru, pod povrchem stále zuří hlubší konflikt – konflikt, který určí budoucnost této země. Tato neklidná situace se ještě zhoršila s příchodem různých forem islámu: na jedné straně salafisté, zastánci konzervativního proudu sunnitského islámu pocházejícího především ze Saúdské Arábie, a na straně druhé šíitský islám z Íránu. Oba mají ambice expandovat. Podle zprávy Rady Evropy z roku 2017 působí v Bosně a Hercegovině za posledních dvacet let 245 různých arabských humanitárních organizací, z nichž řada financuje propagaci konzervativního islámu.Přibližně deset tisíc lidí opouští každým rokem zemi. Mezi nimi i mnoho katolíků, protože byli diskriminováni na pracovišti, ve škole a společenském životě. A tak vidí jen malou naději do budoucna.

Dokumentaristika

Premiéra: 31.3.2022

Výroba: 2021