I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

23. 3. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 23.3.2022

Výroba: 2022

Pokračují opravy v bazilice Božího hrobu

14. března začaly práce na rekonstrukci kamenné dlažby v bazilice Božího hrobu.


Postní pouť k Dominus Flevit

Františkáni z Kustodie Svaté země konají v postní době kající poutě na místa spojená s Utrpením Páně.


Šimon z Kyrény – naučit se nést kříž

Třetí díl našeho seriálu věnujeme postavě Šimona z Kyrény, který pomohl Ježíšovi nést kříž.


Italští poutníci ve Svaté zemi

Emeritní předseda Papežského výboru pro eucharistické kongresy mons. Piero Marini byl průvodcem skupiny italských poutníků, kteří se ve Svaté zemi modlili za mír.


Noví pomocní biskupové pro Svatou zemi

Papež František jmenoval 11. března nové pomocné biskupy latinského patriarchátu v Jeruzalémě. Stali se jimi dosavadní vikáři, otec Jamal Khader Daibes a otec Rafic Nahra.

Zpravodajství

Premiéra: 23.3.2022

Výroba: 2022