I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jubilejný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov 2. část

Bratislava

Hudba - ostatní

Premiéra: 3.5.2022

Výroba: 2022

Záznam druhé části jubilejního koncertu Speváckeho zboru slovenských učiteľov z Moyzesovy síně v Bratislavě.
Jubilejní koncert SZSU je benefičním koncertem, výtěžek bude věnován podpoře projektů škol zaměřených na vzdělání a pomoc žákům se sluchovým postižením ve Valašském Meziříčí v Čechách a v Bratislavě na Slovensku.

Pěvecký sbor slovenských učitelů je celonárodní, mužské a v den koncertu již 101 leté umělecké těleso, které pod vedením profesionálních dirigentů dosahuje během celého svého života významných úspěchů. Je nositelem státních cen a vyznamenání, vítězem světových sborových her v Lotyšské Rize 2014, jakož i mnoha dalších sborových soutěží (naposledy Slovakia Cantat 2019). Jubilejní koncert 20. 3. 2022 z Moyzesovy síně v Bratislavě patří k oslavným koncertům 100 letého jubilea, které bylo díky protipandemickým opatřením přesouváno.

Druhá část koncertu je vokálně-instrumentálním uvedením děl mladých slovenských skladatelů. Konkrétně jde o Ľuboše Bernátha a Tomáše Vrškového, který je kromě toho i vicedirigentem SZSU. O instrumentální část koncertu a její profesionální provedení se postarají umělci z „Capella Istropolitana“.

Fond UŠKO n. f.
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU PRE DETI A ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM INTERNÁTNEJ
Drotárska cesta 48, 811 04  Bratislava
IČO: 31745253;    DIČ: 2021392912
IBAN: SK44 0200 0000 0011 9363 9154
BIC: SUBASKBX

Valaské Meziříčí
Nadační fond při Mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí
Vsetínská 454, 757 14 Valašské Meziříčí
IBAN: CZ98 0800 0000 0018 5494 6339


Hudba - ostatní

Premiéra: 3.5.2022

Výroba: 2022