I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Vy, kteří jste zůstali - Rwanda

Dokumentaristika

Premiéra: 9.3.2009

Výroba: 2008

Vdovy a sirotci jsou hluboce bolestnou realitou v Africe – kontinentu, který je soustavně zraňován nemocemi a nekonečnými válečnými konflikty. Ženy jsou vždy prvními oběťmi těchto neštěstí, navzdory běžnému tvrzení, že jsou budoucností Afriky. Církev ve Rwandě, díky svým náboženským kongregacím, věnuje velkou péči těmto ženám s nadějí v obnovu jejich srdcí a životů. Povzbuzuje je, aby se nevzdávaly, aby měly víru, protože všechny mají nablízku tyto sirotky. Sirotky, kteří vyžadují velkou péči, protože bez ní by byli ztraceni na ulicích.

Dokumentaristika

Premiéra: 9.3.2009

Výroba: 2008