I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Paměť národa - Tváře vzdoru 1989

Tomáš Hradílek

Dokumentaristika

Premiéra: 28.4.2022

Výroba: 2019

Do KSČ Tomáš Hradílek vstoupil v roce 1966, souznil totiž s myšlenkami dubčekovského křídla reformních komunistů. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1969 ze strany vystoupil. Podepsal Chartu 77, načež byl vyhozen z práce v JZD a další perzekuce následovaly. Musel absolvovat nespočet výslechů, byl odposloucháván a několikrát zatčen. Spolupracoval na výzvě "Slovo pro spoluobčany", s Rudolfem Berezou vyzvali otevřeným dopisem Gustáva Husáka k abdikaci nebo podali trestní oznámení na Vasila Biľaka za velezradu. Na prvního máje v Olomouci vystoupili s transparentem „Charta 77 vybízí k občanské kuráži". Zakládal Občanské fórum v Oloumouci, v Ostravě byl jedním z jeho mluvčích. V prosinci 1989 byl kooptován do Federálního shromáždění, kde působil do roku 1992.

Dokumentaristika

Premiéra: 28.4.2022

Výroba: 2019