I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Paměť národa - Tváře vzdoru 1989

Vladimír Hučín

Dokumentaristika

Výroba: 2019

Odpůrcem režimu se stal již jako devatenáctiletý mladík, když ho napadli účastníci oslav 50. výročí založení KSČ. Byl poprvé odsouzen za pobuřování a hanobení státu. Šířil protikomunistické plakáty a později své diverzní aktivity vystupňoval. Za pomoci malých náloží ničil vývěsky komunistické propagandy a sabotoval akce komunistického režimu. Dostal se do hledáčku StB, opakovaně byl vyšetřován a v roce 1976 byl zatčen a rok strávil ve vazbě. Odsouzen byl na devět měsíců s odkladem na zkušební dobu dva a půl roku. Znovu byl uvězněn v roce 1983 za útok na dům informátora StB 1983. Krátce po propuštění v roce 1986 podepsal Chartu 77. Po revoluci se stal zaměstnancem BIS, mezi lety 1997-2001 byl vyšetřován kvůli obvinění z bombových útoků, později byl obžaloby zproštěn.

Dokumentaristika

Výroba: 2019