I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Paměť národa - Tváře vzdoru 1989

Karol Sidon

Dokumentaristika

Premiéra: 18.8.2022

Výroba: 2019

Narodil se do smíšeného česko-židovského manželství. Tatínek zahynul v Malé pevnosti v Terezíně, maminka se s Karolem skrývala až do konce války. Vystudoval scénaristiku a dramaturgii na FAMU, pracoval v Českém rozhlase nebo Literárních listech. Zájem o judaismus se u něj projevil po srpnové invazi vojsk varšavské smlouvy, zpátky však k němu konvertoval až v roce 1978. Nástup normalizace pro něj znamenal zákaz publikování a byl nucen pracovat v manuálních profesích. Podepsal Chartu 77 a po nátlaku StB emigroval v roce 1983 do Německa. Vystudoval judaistiku a rabínská studia v Heidelbergu a Izraeli. Do Československa se vrací v roce 1992 a stává se vrchním zemským a pražským rabínem. Tuto funkci zastává dodnes.Narodil se do smíšeného česko-židovského manželství. Tatínek zahynul v Malé pevnosti v Terezíně, maminka se s Karolem skrývala až do konce války. Vystudoval scénaristiku a dramaturgii na FAMU, pracoval v Českém rozhlase nebo Literárních listech. Zájem o judaismus se u něj projevil po srpnové invazi vojsk varšavské smlouvy, zpátky však k němu konvertoval až v roce 1978. Nástup normalizace pro něj znamenal zákaz publikování a byl nucen pracovat v manuálních profesích. Podepsal Chartu 77 a po nátlaku StB emigroval v roce 1983 do Německa. Vystudoval judaistiku a rabínská studia v Heidelbergu a Izraeli. Do Československa se vrací v roce 1992 a stává se vrchním zemským a pražským rabínem. Tuto funkci zastává dodnes.

Dokumentaristika

Premiéra: 18.8.2022

Výroba: 2019