Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Cesta k andělům

Ladislav Heryán - salesián

Publicistika

Premiéra: 12.3.2009

Výroba: 2009

Ladislav Heryán, se narodil v Novém Jičíně. V r. 1980 se stal členem, tehdy ještě státem zakázané Kongregace Salesiánů Dona Boska. V r. 1981 zde složil první sliby, zároveň tajně studoval filosofii a teologii, s cílem stát se v této kongregaci katolickým knězem. Po absolvování základní vojenské služby v létech 1983/84 nastoupil jako technik do Cihelen Gustava Klimenta Brno, závod Panelárna Líšeň, kde pracoval 3 roky. Zároveň pokračoval v tajném studiu teologie. Po poradě s řeholními představenými se v této době rozhodl emigrovat do Itálie s cílem dokončit teologická studia a odejít pracovat do salesiánských misií. V srpnu 1987 tedy emigroval do Říma. Pro nedostatečnost svých tajných studií začal studovat v Římě vše od začátku, první dva roky zároveň pracoval jako recepční. V letech 1987-89 studoval filosofii na Papežské misijní univerzitě „Urbaniana“ v Římě a dosáhl titulu „bakalář filosofie“. Potom vykonával roční praxi mezi mládeží, předepsanou salesiánskými formačními dokumenty. V letech 1990-1993 studoval na Papežské salesiánské univerzitě v Římě a dosáhl zde titulu „bakalář teologie“. Byl vysvěcen na jáhna (1993) a poté na katolického kněze (1994). Představení zároveň změnili jeho cíl jít pracovat do misií. Po domluvě s nimi nastoupil k postgraduálnímu studiu na Papežském biblickém institutu v Římě. Zde studoval v letech 1993-1997 a dosáhl titul „licenciát v biblických vědách“. Vrátil se do České republiky, kde mu byl tento titul nostrifikován jako „doktor“. V letech 1997-2002 pracoval jako interní vyučující na plný úvazek na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v letech 1997-2001 jako odborný asistent na katedře biblických věd, v roce 2001-2002 jako pověřený vedením katedry. Ve stejné době byl zároveň představeným formační komunity salesiánských bohoslovců. Je ředitelem Salesiánského střediska v Praze v Kobylisích.

Publicistika

Premiéra: 12.3.2009

Výroba: 2009