I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Paměť národa - Tváře vzdoru 1989

Ivan Klíma

Dokumentaristika

Premiéra: 8.12.2022

Výroba: 2019

Autor řady próz, dramat, reportáží, esejů a fejetonů Ivan Klíma se narodil v roce 1931 v pražské židovské rodině, v roce 1941 byl transportován do ghetta Terezín. V roce 1953 vstoupil do komunistické strany, a i když si od projevu Nikity Sergejeviče Chruščova v roce 1956 uvědomoval, že je to „zločinnej režim“, ve straně zůstal. Chtěl publikovat, účastnit se veřejného dění. Pracoval mimo jiné v časopise Květy, Mladé frontě, dělal zástupce šéfredaktora Literárních novin. V roce 1967 na sjezdu Svazu spisovatelů kritizoval cenzuru a byl ze strany dočasně vyloučen. Krátce po vpádu okupačních vojsk odjel hostovat jako profesor na Michiganskou univerzitu. Po návratu byl ze strany vyloučen definitivně. V roce 1970 začal organizovat domácí literární setkávání. V letech 1990-93 byl předsedou českého PEN klubu.

Dokumentaristika

Premiéra: 8.12.2022

Výroba: 2019