I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Flešbeky - Godzone podcast

Bohuslav Živčák - NEBOJME SA HOVORIŤ O VIERE S ĽUĎMI, KTORÍ MAJÚ INÝ NÁZOR

Publicistika

Premiéra: 2.4.2022

Výroba: 2022

Ivan si tentokrát do svojho „horúceho kresla“ pozval zakladateľa a jedného z vedúcich spoločenstva Rieka Života, Bohuša Živčáka. Porozprávali sa o misiách na Slovensku i v ďalekých exotických destináciách. Tiež o tom ako Boh človeku skrze misie rozširuje srdce, ale aj o pasciach, ktoré číhajú na vedúcich modlitieb chvál. Čo sa nachádza v srdci chvály a čo videl v kuchyni Johna Elredga a Jeremyho Riddla?

Publicistika

Premiéra: 2.4.2022

Výroba: 2022