I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pokoj vám!

Modlitba za mír

Duchovní pořady

Premiéra: 11.3.2022

Výroba: 2022

Přenos modlitby z kostela sv. Vojtěcha v Otrokovicích. Modlitbu vede P. Pavel Šupol.

Duchovní pořady

Premiéra: 11.3.2022

Výroba: 2022