I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pokoj vám!

Modlitba za mír

Duchovní pořady

Premiéra: 12.3.2022

Výroba: 2022

Přenos modlitby z kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Duchovní pořady

Premiéra: 12.3.2022

Výroba: 2022