I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pokoj vám!

Modlitba za mír

Duchovní pořady

Premiéra: 14.3.2022

Výroba: 2022

Od začátku války na Ukrajině prosíme dobrého Boha o dar míru a společně se modlíme za ukončení tohoto konfliktu. Připojte se i vy k našemu společenství modlitby. Modlitbu vedl Mons. Zdeněk Wasserbauer. Děti z farnosti Praha - Kyje zazpívají např. píseň Každý den Pán mi sílu dává.

Duchovní pořady

Premiéra: 14.3.2022

Výroba: 2022