I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

13. 4. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 13.4.2022

Výroba: 2022

Velkopáteční sbírka pro Svatou zemi

Kardinál Leonardo Sandri vybízí věřící celého světa, aby při tradiční Velkopáteční sbírce podpořili křesťany Svaté zemi a uvědomili si, že zde mají své vlastní kořeny.


Návštěva papeže na Maltě

Papež František se vydal na svou 36. apoštolskou cestu a navštívil Maltu, ostrov ve Středozemním moři.


Kristus, odsouzený Král

Poslední postní kající pouť františkánů na místa spojená s Ježíšovým Utrpením vedla ke kapli Odsouzení.


Společně kráčejme v Ježíšových stopách

Studenti, učitelé a další zaměstnanci ze 14 škol v Jeruzalémě prošli po Křížové cestě až k bazilice Božího hrobu, kde se pomodlili za mír.


Josef z Arimatie – láska k Učiteli

V dalším pokračování seriálu o postavách, které Ježíš potkal na své Křížové cestě, blíže poznáme Josefa z Arimatie, který Ježíšovo tělo sňal z kříže, pomazal a uložil do svého hrobu ve skále.


Důležitá pomoc pro Svatou zemi

Ekonom Kustodie Svaté země otec Ramzi Sidawi hovoří o tom, jak významnou pomoc představuje Velkopáteční sbírka pro posvátná místa a sociální díla františkánů.


Blaženější je dávat než dostávat“

„Blaženější je dávat než dostávat,“ připomíná i kustod Svaté země otec Francesco Patton křesťanům a prosí je, aby byli při letošní sbírce pro Svatou zemi štědří.

Zpravodajství

Premiéra: 13.4.2022

Výroba: 2022