Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Pákistán – Svoboda pro zajaté

Premiéra: 3.5.2022

Výroba: 2020

A tak lidé začnou pracovat na zemi majitelů půdy. Říká se jim Harisové, což je sindhské slovo pro práci, ale výsledkem je efekt, kterému říkáme nevolnická práce, protože pracující a jejich rodiny mají vůči majitelům půdy permamentní dluh a ti je pak snadno ovládají, což je forma jakéhosi polootroctví. Otec Thomas

Svobodu zajatým, fráze z Izaiáše 61 shrnuje podstatu pastorační práce otce Thomase. Zatímco se setkává s duchovními potřebami obyvatel sindhsých kmenů, učí je, že jsou Božími dětmi s největší důstojností a ne výsledkem katovního systému. A zároveň pomáhá těmto rodinám zpřetrhat okovy otroctví, které odporuje jejich základním lidským právům. Otec Thomas se setkává s duchovními potřebami lidí, kteří přijali křesťanskou víru v této oblast jižního Pákistaánu, země s muslimskou většinou a silnými pozůstatky hinduistického kastovního systému. Většina křesťanů konvertovalo z nejnižších vrstev tisíciletého kastovního systému Indie, což z nich dělá snadný cíl vykořisťování a pracovního zneužívání.

Premiéra: 3.5.2022

Výroba: 2020