I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pokoj vám!

Modlitba za mír

Duchovní pořady

Premiéra: 24.3.2022

Výroba: 2022

Přenos modlitby z kaple DCM Ostrava. Modlitbu vede společenství mladých a Karel Honka, jáhen.

Duchovní pořady

Premiéra: 24.3.2022

Výroba: 2022