I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

21. 4. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 21.4.2022

Výroba: 2022

Reportáže


Cti otce a matku – láska k životní zkušenosti

Generální audience papeže Františka se tentokrát konala na Svatopetrském náměstí. Poté pokračoval v cyklu katechezí o smyslu a hodnotě stáří.


Uprchlíci z Ukrajiny na Římské univerzitě

Toto je Univerzita Niccolò Cusano v Římě. Normálně tady lidé studují, ale právě teď je plná hrajících si ukrajinských dětí.


Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v Jeruzalémě

O velikonoční neděli 17. dubna se v Jeruzalémě u hrobky v zahradě sešli křesťané z různých církví, denominací a mnoha národů, aby se společně modlili a radovali z Ježíšova zmrtvýchvstání. Spolu s hudební skupinou King of Kings zazpívali několik písní a připomněli si příběh nedělního rána, kdy ženy běžely k Ježíšovu hrobu a našly ho prázdný. Účastníci také vyslechli promluvu ředitele zahrady, nad kterou je skála velmi připomínající lebku.


Tulipománie na zámku v Buchlovicích

Tradiční velikonoční výstava s názvem Tulipománie byla k vidění na zámku v Buchlovicích. Jak název napovídá, šlo o výstavu tulipánů. V zámku byly k vidění květinové dekorace a v Sala terreně mohli návštěvníci obdivovat tulipány řezané.


Generální vikář ve škole publicistiky

Nové prostory Vyšší odborné školy publicistiky v Praze si prohlédl generální vikář pražské arcidiecéze Jan Balík, který zodpovídá také za církevní školství. V rámci pravidelné vizitace se seznámil s provozem školy, jejíž vybraní studenti se už čtvrtým roky podílejí na chodu pražské redakce televize Noe.


Memoriál otce Jožky

Memoriál otce Jožky, běžecký závod ve Stěbořicích na Opavsku, se konal poprvé v roce 2014. Farníci i obyvatelé Stěbořic tak chtěli vzdát hold svému knězi, který rok před tím tragicky zahynul. Závod se běží pravidelně každý rok 8. května, den před jeho nedožitými narozeninami.

Ekologové proti vypouštění balónků

Rosalba Giugni je předsedkyní sdružení Marevivo. V posledních 35 letech organizace pořádala kampaně na zvýšení povědomí o péči o moře a životní prostředí. Její členové napsali nedávno dopis papeži Františkovi se žádostí, aby přestal pořádat oslavy s nafukovacími balónky.
Diáře


Rajhrad, 22. – 24. dubna

Skautská pouť

Skautská pouť svatého Jiří v Rajhradu začne přednáškou Marka Orko Váchy. V sobotu bude slavit bohoslužbu biskup Vojtěch Cikrle. V neděli pouť zakončí koncert Romana Dragouna.


Ostaš, 23. dubna

Sázení stromů

Na Ostaši na Broumovsku bude zasazeno celkem deset tisíc nových stromů. Bude probíhat pod patronací Břevnovského kláštera, na počest jeho zakladatele svatého Vojtěcha.


Poříčí nad Sázavou, 23. dubna

Pouť k hrobu dr. Františka Noska

František Nosek byl františkánský terciář a předválečný katolický politik a národohospodář. Pouť v Poříčí nad Sázavou začne mší svatou v kostele, následovat bude modlitba na hřbitově.


Praha, 24. dubna

Blahoslavený Karel I.

Mše svatá a slavnost instalace relikvie blahoslaveného císaře a krále Karla I. se bude konat v pražské katedrále. Celebrantem bude biskup Václav Malý, zpívat bude katedrální sbor.


Zelená Hora, 24. dubna

Letos první prohlídka areálu

V kostele na Zelené Hoře u Nepomuku bude mši svatou celebrovat P. Vojtěch Ondřej Soudský. Před ní a po jejím zakončení bude letos první prohlídka poutního areálu včetně kostela se zrcadlovým oltářem.


Ostrava-Hrušov, 24. dubna

Modlitba za mír

Koncert v kostele svatých Františka a Viktora v Ostravě-Hrušově připravují a účinkovat budou studenti pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Výtěžek podpoří ukrajinské uprchlíky.

Reportáže Rome reports:

​Pope Francis to parents: Please, bring your children to the elderly

Rome Catholic university hosts Ukrainian refugees

​Environmentalists ask Pope Francis not to release balloons into the sky during eventsZpravodajství

Premiéra: 21.4.2022

Výroba: 2022