I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

20. 4. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 20.4.2022

Výroba: 2022

Začátek Svatého týdne u Božího hrobu

Svatý týden v Jeruzalémě začal mší svatou na Květnou neděli v Bazilice Božího hrobu.


Na cestě do Jeruzaléma

Tisíce věřících a poutníků prošly na Květnou neděli v procesí cestu z Betfage do Jeruzaléma, po které kráčel také Ježíš.


Velikonoční třídení ve znamení synodality

Latinský patriarcha Jeruzaléma vyzval při slavení liturgie Zeleného čtvrtku k návratu ke společenství.


Večeřadlo: přikázání, příklad, pokrm

Přikázání, příklad a pokrm. O těchto třech pojmech hovořil kustod Svaté země na Zelený čtvrtek ve Večeřadle.


Bdění s Ježíšem v Getsemanech

Na Zelený čtvrtek večer se věřící shromáždili v bazilice na úpatí Olivové hory, na místě, kde se Ježíš modlil před svým zatčením.


Křížová cesta na Velký pátek

Tradiční Křížová cesta na Velký pátek se letos konala uprostřed měsíce Ramadánu a krátce před židovským Pesahem.


Obřad snímání z kříže na Velký pátek

V Bazilice Božího hrobu se františkáni zúčastnili obřadu snímání Ježíšova těla z kříže a jeho uložení do hrobu.


Radostná zvěst Velikonoc

Z Jeruzaléma, kde se velikonoční vigilie slaví v sobotu ráno, zaznívá poselství o Vzkříšení do celého světa.


Vzkříšený Ježíš kráčí vedle nás

Na závěr si vyslechneme Velikonoční poselství kustoda Svaté země, otce Franceska Pattona.

Zpravodajství

Premiéra: 20.4.2022

Výroba: 2022