Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Terra Santa News

27. 4. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 27.4.2022

Výroba: 2022

Kristus vstal z mrtvých

Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně se slavila mše svatá v Bazilice Božího hrobu.


Po stopách emauzských učedníků

Františkáni, řeholníci, místní křesťané a poutníci putovali do vesnice Emmaus – Al Qubeibeh, kde se vzkříšený Ježíš zjevil dvěma učedníkům.


Poznat vlastní kořeny

Duchovní správce Beit Sahour nedaleko Betléma organizuje biblické hodiny pro laiky, kde si prohlubují znalosti ze Starého zákona.


Povolání otce George

Otec George Haddad z Jeninu vypráví o svém povolání následovat Pána a o vstupu do františkánského řádu.


Tradiční výroba keramiky

Rodina Mousmar z Nazareta už tři generace vyrábí tradiční arabskou keramiku, která je jedním ze symbolů historie a kultury palestinského národa.

Zpravodajství

Premiéra: 27.4.2022

Výroba: 2022