I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Duchovní závěť Chiary Lubichové

Reportáž

Premiéra: 19.3.2009

Výroba: 2009

Chiara Lubichová byla jednou z důležitých postav, které měly velký vliv na mezinárodní scéně v oblasti laického katolicismu a ekumeny.Narodila se 22. ledna 1920 v Tridentu a patřila mezi velké duchovní osobnosti 20. století. Během 2. světové války, ve svých 23 letech založila Hnutí fokolare a až do své smrti stála v jeho čele. Hnutí je dnes ekumenicky orientované a zasazuje se hlavně o lidské porozumění a dialog ve víře. Čítá na více než 140 tisíc členů ve 182 zemích. Za své působení obdržela Lubichová četná ocenění, mezi nimi v roce 1996 také cenu UNESCO, o dva roky později cenu lidských práv Rady Evropy a v roce 2000 Kříž za zásluhy Spolkové Republiky Německo.

Reportáž

Premiéra: 19.3.2009

Výroba: 2009