I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na hlbinu

Séria vyučovaní na podnetné témy

Duchovní pořady

Premiéra: 13.2.2023

Výroba: 2022

Cieľom stretávania sa prostredníctvom tejto série vyučovaní je prehlbovanie poznatkov v živote viery a v duchovnom živote. Ďalšia téma sa venuje viere a obráteniu. Chceme Boha nasledovať a odpovedať na Jeho volanie alebo od Neho odvraciame zrak a nestaráme sa o vzťah s Ním? Rozumieme správne slovu pokáanie? O vieru sa musíme starať a pracovať na zmene seba samého. Nielen sami, ale aj v spoločenstvách a farnostiach. Tolerancia a rešpekt testujú našu vieru. Z uzdravených rán prichádza odpustenie a obrátenie. Boh je odpoveďou na potrebu zmeny. O ďalších podnetných otázkach a zamysleniach nám povie duchovný otec Dominik Markoš. 

Duchovní pořady

Premiéra: 13.2.2023

Výroba: 2022