I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

3. 5. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 3.5.2022

Výroba: 2022

Reportáže


Modlitba za padlé osvoboditele

Třicátého dubna si Ostrava připomíná osvobození města od německých okupantů. K letošnímu 77. výročí se zástupci města a křesťanských církví sešli na ekumenické bohoslužbě v kostele svatého Václava. V přímluvách zazněla také prosba za oběti současných válek.

Slavnost ve Valašské Senici

Nedaleko slovenské hranice, pod horou Makita nad obcí Valašská Senice, se nachází kaple svatých Huberta a Josefa. Před deseti lety ji nechal postavit Miroslav Mikéska. Od té doby se tu vždy na začátku května scházejí Češi a Slováci na společné pouti.


Provinciální kapitula českých Salesiánů

Čeští salesiáni se v těchto dnech sešli ve Fryštáku na provinciální kapitule.


Hasičská pouť ve Střelicích

Nejen ve Střelicích si prvního května připomínali svatého Floriana, který je patronem hasičů, kominíků, hrnčířů a pekařů, tedy profesí souvisejících s ohněm.

Žít Barrandov jinak

Společenství kolem nového kostela Krista Spasitele na Barrandově si natolik zamilovalo budování komunitního života, že si podzimní akci Žít Barrandov jinak zopakovalo i na jaře. A ukázalo se, barrandovská veřejnost si už našla cestu do místa, kde se sakrální přirozeně prolíná s profánním.


Děti k svátku Božího milosrdenství v Košicích

V sobotu před nedělní slavností Božího milosrdenství si děti z pěveckého sboru spolu s pracovníky Spojené školy Svatých košických mučedníků připravili program pro poutníky. Hudební akademie byla pro všechny velkým duchovním zážitkem. Představeno bylo také nové cédečko nazvané Milion kapek.
Diáře


Praha, 4. a 5. května

Gustav Mahler: Šestá symfonie

Mahlerova Šestá symfonie zazní ve Smetanově síni Obecního domu. Se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK bude na hornu hrát šestnáctiletý student hudby z Kyjeva Oleksandr Skhoda.


Praha, 5. května

Orchestr Utrechtské univerzity

Studentský orchestr univerzity v Utrechtu oslaví příští rok dvě stě let své existence. Na koncertu na podporu Charity v Praze přednese díla Leoše Janáčka, Paula Hindemitha a dalších mistrů.


Velehrad, 5. – 8. května

Studentský Velehrad

Setkání studentů na Velehradě obsáhne bohoslužby, přednášky, workshopy, koncerty a další program. Nabídne prostor k zamyšlením a debatám i k vytvoření společenství s vrstevníky.


Brno, 6. května

Slavnost svatého Josefa

Slavnost svatého Josefa pořádají cyrilometodějské střední školy v Brně ve svém sportovním areálu. Tam také biskup Vojtěch Cikrle požehná Josefovu novou sochu. Slavnost zakončí koncert Hradišťanu.


Svatá Hora, 7. května

Pouť za duchovní povolání

Tradiční pouť za duchovní povolání se koná na Svaté Hoře u Příbrami. Při mši svaté přijme kardinál Dominik Duka bohoslovce pražské arcidiecéze mezi kandidáty jáhenství a kněžství.


Police nad Metují, 7. května

Májová pouť do Vambeřic

Májová pouť do Vambeřic začne požehnáním poutníkům v kostele v Polici nad Metují. Pěší putování po historické poutní cestě zakončí mše svatá v bazilice Panny Marie, Královny rodin.

Zpravodajství

Premiéra: 3.5.2022

Výroba: 2022