I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Koncert na hladině Vltavy

NAVALIS 2022

Hudba - vážná

Premiéra: 15.5.2022

Výroba: 2022

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou nápodobou původního barokního vodního představení, které se v Praze na Vltavě konalo od počátku 18. století. Novodobými slavnostmi, kterými od roku 2009 navazujeme na tradici jedné z mála pražských oslav, chceme obnovit jejich slávu a především uctít kult života a mučednické smrti právě Jana Nepomuckého. Nedílnou součástí oslav vždy byly a jsou alegoricky ozdobené lodě. Městem, které je vzorem nádherných výpravných vodních oslav, jsou italské Benátky. Proto každý rok zveme do Prahy benátské, vídeňské a bavorské gondoliéry, kteří se stávají neodmyslitelnou složkou těchto velkolepých slavností. Toto propojení není ovšem náhodné nebo samoúčelné. Svatý Jan Nepomucký je jedním z patronů města Benátek a především služebníků vodních – gondoliérů. „Nepomucenští hudebníci“ provedou pod taktovkou Kryštofa Marka Kantátu č.3 k poctě Svatého Jana Nepomuckého, Františka Xavera Thuriho a Chvalozpěv k Svatému Janu Nepomuckému od Jakuba Jana Ryby .

Hudba - vážná

Premiéra: 15.5.2022

Výroba: 2022