I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

12. 5. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 12.5.2022

Výroba: 2022

REPORTÁŽE


Pouť Mary´s Meals na Svatém Hostýně

Příznivci organizace Mary´s Meals se vydali z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn. Tam se setkali s dalšími přáteli a příznivci hnutí, které pomáhá nejchudším dětem v chudých zemích. Po přednášce následovala poutní bohoslužba a po ní promítání filmu Mary´s Meals - Ovoce Medjugorje.


Ekumenická modlitba v Karolinu

Z popudu neformálního kruhu studentských kaplanů tří teologických fakult Univerzity Karlovy se konala ve velké aule Karolina ekumenická modlitba za Ukrajinu. Přes tíhu hrůz nesmyslné války byla nesena nadějí na spravedlivý mír.


Pomoc Charity Ukrajině

Válka na Ukrajině trvá už déle než dva měsíce. Pomoc lidem zasaženým ruskou agresí nabízí řada organizací, mezi nimi i česká Charita. Pomáhá v postižených oblastech i u nás uprchlíkům, kteří hledají nový domov. Realizovat konkrétní kroky pomáhají také peníze od českých dárců. Částka zaslaná na sbírkový účet Charity pro Ukrajinu činí 157 300 000 korun.


Múzy ohrožené válkou

Ústředním motivem letošní přehlídky netradičních divadel v  Kopřivnici bylo odpuštění, které lečí křivdy a nespravedlnosti a pomáhá přežít v lidském společenství. Téma se odráželo téměř v každém představení.


Nové auto pro mobilní hospic v Opavě

Do sbírky na nové auto pro mobilní hospic Pokojný přístav charity Opava se zapojily také ženy v řecké taverně Agiu Georgiu (ajiu jeorjiu) v Ostravě Porubě. Uspořádaly dobročinný bazar, jehož výtěžek si převzaly vedoucí a sestřička mobilního hospice.Z DIÁŘE


Česká republika, 13. května

Den požární bezpečnosti

Hasiči v celé republice tradičně vyhlásili na pátek třináctého Den požární bezpečnosti. Tentokrát se zaměří na varování před požáry v přírodě. Na řadě míst bude k vidění zásahová technika, a to i v akci.


České Budějovice, 13. května

Světlo pro Ukrajinu

Příležitostný soubor Světlo pro Ukrajinu tvoří hudebníci-uprchlíci, kteří chtějí skrze hudbu předávat světlo pokoje. V Českých Budějovicích zazní třeba ukrajinské lidové písně či písně Karla Kryla.


Železný Brod, 14. května

Svatojánská pouť

Slavnostní mši svatou na Poušti nad Železným Brodem bude sloužit P. Tomáš Halík, zpívat bude kostelíčkový filharmonický sbor. Skauti připravují atrakce a hry pro děti a bude i benefiční koncert.


Nepomuk, 14. – 16. května

Svatojánská nepomucká pouť

K církevnímu svátku svého velkého rodáka připravil Nepomuk pestrý program. Hlavní poutní mši svatou bude celebrovat generální vikář David Henzl, zpívat bude Canto Nepomucenum.


Harrachov, 14. - 15. května

Žehnání a zavěšení nových zvonů

Nové zvony budou požehnány a zavěšeny do věže kostela svatého Václava v Harrachově. Slavnost podpoří doprovodný program se zpěvem a zdravicemi hostů. V neděli navečer se zvony poprvé rozezní.


Mariánské Lázně, 14. května

Mše svatá se žehnáním pramenů

Na zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních je připravený celodenní kulturní program. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude slavnostní mše svatá s žehnáním pramenů.


Provodov, 15. května

Pouť pracovníků ve zdravotnictví

Hlavně lékařům, zdravotním sestrám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví je určena pouť na Provodově-Malenisku. Mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné bude slavit P. Marek Orko Vácha.


Praha, 17. května

Výročí kardinálů Berana a Vlka

V den 53. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana a v den nedožitých devadesátých narozenin kardinála Miloslava Vlka bude sloužena mše svatá v pražské katedrále v kapli arcibiskupů pražských.

Zpravodajství

Premiéra: 12.5.2022

Výroba: 2022