I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

LORETO - Svatyně Svatého Domu z Nazaretu

Duchovní pořady

Premiéra: 23.3.2009

Výroba: 2009

Dokument o nazaretském domě Panny Marie, který byl v roce 1294 tajemným způsobem přenesen do italského Loreta. Svatý Dům je místem narození Panny Marie, později  zvěstování a vtělení Božího Syna, ale také je místem Ježíšova skrytého života. Během staletí se Loreto stalo hned po Rímě nejznámějším italským poutním místem.

Duchovní pořady

Premiéra: 23.3.2009

Výroba: 2009