I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

17. 5. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 17.5.2022

Výroba: 2022

Reportáže


Jmenování nového pražského arcibiskupa

Novým pražským arcibiskupem bude dosavadní arcibiskup olomoucký Jan Graubner. V den památky Panny Marie Fatimské 13. května ho na svatovojtěšský stolec jmenoval papež František. V čele pražské arcidiecéze nahradí kardinála Dominika Duku.


Misijní pouť dětí v Obišovcích

Tradiční dětská pouť ve východoslovenských Obišovcích měla tentokrát název „Rozzařme hvězdy pokoje“. Přišlo více než patnáct set dětí se svými rodiči, kněžími a katechety. Mezi malé poutníky zavítal také pomocný biskup košický Marek Forgáč.


První svaté přijímání ve Strání

V kostele Povýšení svatého Kříže v obci Strání na Uherskobrodsku přijalo poprvé 24 dětí svátost smíření a první svaté přijímání. Na svátosti se připravovaly celý školní rok. Přijaly je z rukou kněze Jiřího Pospíšila, který ve zdejší farnosti působí prvním rokem.


30 let Centra pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně oslavilo v závěru Týdne pro rodinu své třicetileté působení.


30 let časopisu Immaculata

Také patnáctého května oslavili minorité v Brně spolu se čtenáři třicáté výročí vzniku křesťanského časopisu Immaculata.


Žehnání cyklostezky v Lidečku

Čertovy skály v Lidečku se staly svědky slavnostního setkání zástupců obcí Hornolidečska a Zlínského kraje, kteří tu společně symbolicky zahájili stavbu nové cyklostezky.
Diáře


Libošovice, 18. května

Májový koncert

Zpívání k poctě historika Josefa Pekaře zazní v kostele v Libošovicích. Zpívat bude Veronika Vildmanová a sbor Aurea Rosa, na varhany zahraje Radek Hanuš a promluví historik Karol Bílek.


Přerov, 19. května

Sto let Charity

Sté výročí působení na území města Přerova oslaví Charita promítacím večerem a výstavou fotografií. Jindřich Štreit v nich zachycuje život charitních pracovníků i prostředí, ve kterém působí.

 

Ostrava, 19. května

Antonín Dvořák: Stabat Mater

Janáčkova filharmonie Ostrava uzavře koncertní sezónu Oratoriem Stabat Mater Antonína Dvořáka.. Orchestr povede šéfdirigent Vasilij Sinajskij, sopránový part bude zpívat Kateřina Kněžíková.


Brno, 20. května

Výročí posvěcení katedrály

Pontifikální bohoslužbu k výročí posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla bude slavit biskup Vojtěch Cikrle. Při mši svaté udělí službu lektora sedmi kandidátům stálého jáhenství.


Líteň, 20. května

Děkujeme hudbou

Koncert na podporu ukrajinských umělců, kteří se k nám uchýlili před válkou ve své vlasti, bude v zámku Liteň. Klasickým repertoárem se představí osm mladých hudebníků.


Číhošť, 21. května

Stále je tu s námi

Ke 120. výročí narození P. Josefa Toufara se v Číhošti uskuteční mše svatá a přednáška. Bude také gospelworkshop s možností aktivního zapojení návštěvníků a koncertem.

.

Rokytnice nad Rokytnou, 21. května

P. Jan Bula

Před 70 lety byl zavražděn P. Jan Bula. V Rokytnici nad Rokytnou bude po bohoslužbě odhalena jeho pamětní deska. Následovat bude přednáška o babických vraždách.


Klokoty, 21. května

Oblátská pouť

Oblátská pouť ke sv. Evženovi a Panně Marii úsměvu se uskuteční v Klokotách. Obsáhne přednášku, eucharistii a setkání členů oblátského misijního díla.

Zpravodajství

Premiéra: 17.5.2022

Výroba: 2022