Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Zpravodajské Noeviny

19. 5. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 19.5.2022

Výroba: 2022

Reportáže


Svatojánské slavnosti Navalis

Mší svatou a velkolepou slavností na Vltavě připomněla Praha svatého Jana Nepomuckého. Kardinál Duka sloužil mši svatou v katedrále, odkud se pak procesí vydalo na Karlův most. Velkolepé oslavy zakončil koncert a ohňostroj.

Festival izraelské kultury v Praze

V návaznosti na Den nezávislosti Izraele pořádalo Izraelské velvyslanectví v Praze na Střeleckém ostrově víkendový festival nazvaný Izrael na Vltavě. Více než tisíc návštěvníků mělo možnost vybrat si z bohaté nabídky, zatančit si izraelské lidové tance, ochutnat pravá izraelská jídla, vyslechnout koncerty, ale také se zúčastnit diskusního fóra nebo zakoupit různé výrobky a dozvědět se mnoho zajímavého o zemi Izrael.


Beatifikační proces Elišky Pretschnerové

V Hradci Králové byla uzavřena diecézní část procesu blahořečení sestry Elišky Pretschnerové. Děkovná bohoslužba bude v hradecké katedrále 28. května.


Divadlo Viti Marčíka

Profesionalita, jemný humor, lidskost, víra, to je herec Víťa Marčík. Nic na tom nezměnila ani nucená covidová pauza. Jonáš je toho důkazem.

Výstava Nový světový pořádek

Výstava nazvaná Nový světový pořádek je k vidění v pražském Karolinu. Organizace Památník ticha ji pořádá k osmdesátému výročí útoku na říšského protektora Reinharda Heydricha. Připomíná tak jeho dalekosáhlé plány, které naštěstí nebyly naplněny.

Diáře


Český Těšín, 20. května

Festival muzejních nocí

Národní zahájení osmnáctého ročníku Festivalu muzejních nocí bude v Českém Těšíně. Program bude v historické budově Muzea Těšínska a na dalších více než 30 místech na obou březích Olše.


Šaštín, 21. května

Pouť hasičů

Slovenští hasiči přicházejí pravidelně do Šaštína poděkovat za život a za to, že mohou pomáhat a chránit životy druhých. I jejich letošní pouť začne průvodem k národní bazilice, ve které pak bude mše svatá.


Praha, 22. května

Konverze svatého Ignáce

Slavnostní koncert se uskuteční v kostele sv. Ignáce z Loyoly v Praze. Na varhany zahraje Martin Maxmilián Kaiser a na trubku Jan Verner, zazpívá sopranistka Karolína Janů.


České Meziříčí, 22. května

Arcibiskup Karel Otčenášek

Na zdi kostela sv. Kateřiny v rodišti arcibiskupa Karla Otčenáška bude slavnostně odhalena jeho pamětní deska. Mši svatou v Českém Meziříčí bude celebrovat biskup Josef Kajnek.


Křtiny, 22. května

Orelská pouť

Letošní orelská pouť se bude konat na významném mariánském poutním místě Křtiny u Brna. Hlavním celebrantem mše svaté bude brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.


Svatý Antonínek, 22. května

Pouť rodin

Pouť rodin na Svatém Antonínku zahájí polední modlitba, následuje pestrý duchovní, kulturní a zábavný program pro děti i dospělé. Připomene 120 let od narození P. Antonína Šuránka.


Svatý Kopeček, 22. května

Pouť Modliteb za nejmenší

Pouť Modliteb za nejmenší se uskuteční na Svatém Kopečku u Olomouce. Bohoslužbu v bazilice Navštívení Panny Marie bude v deset hodin dopoledne sloužit biskup Josef Nuzík.


Havířov, do 29. května

Hledání universa

Celoživotní dílo akademického malíře Jaroslava Kapce přibližuje výstava v Havířově, se kterým umělec spojil celý svůj tvůrčí život. Inspiraci hornickým krajem originálně přetvářel v působivá díla.


Zpravodajství

Premiéra: 19.5.2022

Výroba: 2022