I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pokoj vám!

Modlitba za mír

Duchovní pořady

Premiéra: 12.5.2022

Výroba: 2022

Přenos modlitby z kostela Nejsvětější Trojice v Hlavnici. Od začátku války na Ukrajině prosíme dobrého Boha o dar míru a společně se modlíme za ukončení tohoto konfliktu. Připojte se i vy k našemu společenství modlitby. Hudebně doprovází schola farnosti a zazpívají např. píseň Hospodine nade mnou se smiluj (Hospodine, prosím, nade mnou se smiluj).

Duchovní pořady

Premiéra: 12.5.2022

Výroba: 2022