I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Publicistika

Premiéra: 27.5.2022

Výroba: 2022

Z válkou zkoušené Ukrajiny uteklo už pět milionů lidí. Status uprchlíka získalo v Česku už více než 320 tisíc běženců z Ukrajiny. V převážné většině jde o ženy a děti. Lidé v České republice s velkým nasazením pomáhají ukrajinským uprchlíkům od začátku války. O tom jak pomoc vypadá konkrétně bude mluvit Hana Říhová z kláštera bosých karmelitánů Fortna, kde od počátku konfliktu ubytovávají uprchlíky, psychoterapeut Jan Vališ, který se věnuje práci s dospívajícími lidmi. O tom, jak důležitá je v této situaci pomoc dobrovolníků bude mluvit koordinátor humanitárních projektů ADRA Josef Koláček. Ptát se bude Daniela Brůhová.

Publicistika

Premiéra: 27.5.2022

Výroba: 2022