I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

Miloslav kardinál Vlk, 90. výročí narození

Publicistika

Premiéra: 17.5.2022

Výroba: 2022

17. května 2022 si připomínáme nedožité 90. narozeniny Miloslava kardinála Vlka. Vzpomínku na něj nabídnou jeho přátelé a kolegové P. Jiří Kratochvíl, P. Vladimír Málek a Hana Pohořalá. Pořadem provází Daniela Brůhová.

Miloslav kardinál Vlk (1932-2017), arcibiskup pražský a primas český (1991-2010), patřil k nejvýznamnějším osobnostem polistopadového období. V církevní oblasti se podílel na obnově struktur zdevastovaných v době totality, zasloužil se o budování duchovních společenských center na periferiích měst a o obnovení charitní činnosti, podpořil úsilí o opětné zřízení kvalitního církevního školství a tvůrčím způsobem ovlivnil působení církve ve společnosti.
V letech 1993-2001 předsedal Radě evropských biskupských konferencí, patřil k předním představitelům celosvětového Hnutí fokoláre a zastával různé funkce v rámci římské kurie. Blízký vztah ho pojil zejména s Janem Pavlem II. Na národní i mezinárodní úrovni se zasloužil o ekumenismus a mezináboženský dialog.
Kardinál Vlk s přirozenou autoritou a civilním způsobem překračoval hranice omezující působení církve na oblast čistě náboženskou, propojoval ji při výkonu svého úřadu i v osobním životě s různými oblastmi lidského konání, problémy společnosti či různorodými aktivitami.

Publicistika

Premiéra: 17.5.2022

Výroba: 2022