I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pokoj vám!

Modlitba za mír

Duchovní pořady

Premiéra: 30.5.2022

Výroba: 2022

Přenos modlitby z kostel sv. Floriána v Kozmicích. Modlitbu vede P. Petr Šustáček a sbor farnosti.

Duchovní pořady

Premiéra: 30.5.2022

Výroba: 2022