I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pokoj vám!

Modlitba za mír

Duchovní pořady

Premiéra: 10.6.2022

Výroba: 2022

Přenos modlitby z kaple Telepace. Modlitbu vede P. Vítězslav Řehulka spolu s Domem modlitby Ostrava, kteří zazpívají např. píseň Svatý je Hospodin zástupů. Věříme, že každá modlitba má smysl a přispívá ke konci války na Ukrajině a zároveň přispívá k ukončení všech dalších válečných konfliktů.

Duchovní pořady

Premiéra: 10.6.2022

Výroba: 2022