Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Terra Santa News

1. 6. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 1.6.2022

Výroba: 2022

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Čtyřicet dnů po Velikonocích oslavila katolická komunita v Jeruzalémě slavnost Nanebevstoupení Páně na místě, odkud Ježíš vystoupil na nebesa.


Stavba chorvatské kaple na Poli pastýřů

22. května byly na františkánském poutním místě Pole pastýřů zahájeny práce na stavbě chorvatské kaple.


Svátek Naší Paní, Matky odvahy

Komunita katolických migrantů v Tel Avivu oslavila jeden ze svátků k poctě Panny Marie, Matky odvahy.


Když se z bolesti rodí naděje

V Beit Sahour některé matky postižených dětí založily komunitní centrum a organizaci s názvem Al-Malath.


Děti jsou nadějí Palestiny

V salesiánském konventu v Cremisanu se slavil Den Země a při té příležitosti bylo otevřeno nové hřiště pro děti z oblasti Betléma.

Zpravodajství

Premiéra: 1.6.2022

Výroba: 2022