I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

7. 6. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 7.6.2022

Výroba: 2022

REPORTÁŽE

Setkání dětí na Prašivé

Prázdniny dětí z ostravsko-opavské diecéze začnou letos opět setkáním na Prašivé. Tentokrát bude mít motto Společně na cestě. Dopolední program vyvrcholí mší svatou, odpoledne budou na beskydské hoře s kostelem sv. Antonína připraveny dvě desítky stanovišť s množstvím her a soutěží.

Noc kostelů 2022

Jen v Praze se v Noci kostelů 10. června otevře veřejnosti více než 150 míst. Organizátoři připravují komentované prohlídky, koncerty, přednášky a další program. Noc kostelů nabízí i možnost zavítat do jinak nepřístupných prostorů, třeba do podzemí či na kostelní věže.

300 let Nemocnice Na Slupi

Pražská Nemocnice Na Slupi vzpomínala na úctyhodně dlouhou tradici poskytování zdravotní péče. Řád alžbětinek v ní působí rovných tři sta let. K oslavě tohoto výročí pozvaly sestry a vedení nemocnice umělce, pražské politiky a zástupce University Karlovy.

Oprava brněnského kostela sv. Jakuba

Kostel svatého Jakuba v Brně prochází rozsáhlou obnovou. Všechny práce venku i v interiéru probíhají naplno.


Nová mediální komunikace Vatikánu

O organizačních změnách ve vatikánských médiích s P. Petrem Vacíkem SJ, vedoucím české redakce vatikánských médií.Z DIÁŘE

 

Olomouc, 8. června

Modlitby u mariánského sloupu

Setkání u mariánského sloupu v Olomouci s modlitbou za ukončení války na Ukrajině a mír v Evropě pořádá Hnutí duchovní obnovy národa. Čestnou stráž budou držet hasiči z Hrochova.

Brno, 8. června

Adam Michna z Otradovic: Loutna česká

Zhudebněná barokní duchovní poezie zazní v koncertu v červeném kostele v Brně. Účinkovat budou sólisté, hudebníci a Pěvecký sbor Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 

Praha, 11. června

Františkova ekonomika zítřka

Setkání v centru Mariapoli v Praze-Vinoři je určeno všem, kteří se zajímají o ekonomická, sociální a environmentální témata. K účasti na plodné diskusi zve pořádající hnutí Fokoláre.

Nové Hrady, 11. června

Festival rodin: Všichni jsme jedna rodina

Na festival k zakončení Roku rodiny zve českobudějovické Pastorační středisko do Nových Hradů. V kostele sv. Petra a Pavla bude mše svatá s otcem biskupem. Následuje divadlo,koncert a zábava pro celou rodinu.

Rokytnice nad Jizerou, 11. června

Pochod pro hospic

Pochod pro hospic v Rokytnici nad Jizerou opět podpoří domácí hospicovou péči. Na každý ze tří různě dlouhých okruhů se vydá i některý z pracovníků hospice včetně jeho zakladatelky Jany Sieberové.

Mikulov, 11. června

Charitní pouť

Charitní pouť do Mikulova připomene 30. výročí založení brněnské Diecézní charity. Na setkání s biskupem Vojtěchem Cikrlem jsou zváni nejen zaměstnanci Charity a její spolupracovníci.

Svatý Hostýn, 11. června

Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví

Na pouť na Svatý Hostýn jsou zváni nejen lékaři, nemocniční kaplani a další pracovníci ve zdravotnictví. Mši svatou bude celebrovat biskup Josef Nuzík. Pak bude otevřena výstava „Zdravotníci, děkujeme vám!“

Brno, 12. června

Relikviář sv. Pia z Pietrelciny

Relikviář svatého Pia z Pietrelciny bude slavnostně instalován v Brně v kostele u kapucínů. Slavnost bude spojena s moderovanou adorací, litaniemi a pohoštěním pro přítomné věřící.

Zpravodajství

Premiéra: 7.6.2022

Výroba: 2022