I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

9. 6. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 9.6.2022

Výroba: 2022

REPORTÁŽE

Historie vztahů České republiky s Vatikánem

Návštěva českého premiéra ve Vatikánu potvrzuje dobré vztahy naší země se Svatým stolcem. Historička Jitka Jonová se zaměřuje na novodobé dějiny církve. Aktuálně popisuje význam a historii návštěv představitelů naší země ve Vatikánu a papežů u nás.

Obnova Staré Vody

Poutní kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího v zaniklé obci Stará Voda bude nově dvě soboty v měsíci přístupný veřejnosti. Zásluhu na tom má Okrašlovací spolek Lubavia se sídlem ve Městě Libavá. Na obnově kostela a jeho okolí se už 28 let podílejí skauti.

Velká přestávka

Křesťanský domov mládeže u svaté Ludmily v Praze na Vinohradech vyhlásil velkou přestávku. Potrvá dva roky a v jejím průběhu domov projde kompletní rekonstrukcí. Název Velká přestávka měl i dobročinný bazárek s kulturním programem před uzavřením objektu.

Nový evangelický zpěvník

Pražský evangelický kostel U Salvátora byl svědkem slavnosti uvedení nového zpěvníku do života církve, která bývá podle charakteru svých kostelů a modliteben viděna jako neemotivní a racionalistická. Zpěvník, který shrnuje písňový poklad různých tradic, však hovoří jinou řečí.


Trezor přírody v Horní Lidči

V Horní Lidči byl slavnostně otevřen Trezor přírody. Moderní multimediální expozice poskytuje netradiční pohled na přírodu chráněných krajinných oblastí pohoří, která patří do masivu Západních Karpat. Jsou to Beskydy a Bílé Karpaty na české straně a Kysuce a Biele Karpaty na Slovensku.

Den s Australským ovčákem

Na výstavišti v Mladé Boleslavi se konal 1. ročník setkání Australských ovčáků. Akci pořádal Klub chovatelů málopočetných plemen, který jako jeden ze dvou klubů chov tohoto plemene zastřešuje. Australáci se svými páníčky si tu mohli vyzkoušet různé sportovně kynologické dovednosti.
Z DIÁŘE

 

Praha, od  3. června

Otevřená cesta

V Národním muzeu v Praze je k vidění dlouhodobá výstava z výtvarných sbírek Muzea romské kultury v Brně. Přibližuje význam této instituce, jedinečné i v širším evropském kontextu.

České Budějovice, od 10. června

Pastýř Josef Hlouch

V den 50. výročí úmrtí biskupa Josefa Hloucha bude v českobudějovické katedrále otevřena výstava fotografií Daniela Havránka. Vernisáži bude předcházet mše svatá na jeho památku.

Osek nad Bečvou, 10. – 12. června

700 let od první písemné zmínky

Sedm set let od první písemné zmínky si připomene Osek nad Bečvou. V kostele Povýšení svatého kříže bude mši svatou sloužit biskup Antonín Basler. Budou i koncerty a představí se místní spolky.

Praha, 11. června

Koncert Hagios

Poprvé v České republice se v kostele sv. Benedikta v Praze na Hradčanském náměstí bude konat koncert Hagios. Na večer vnitřního ztišení a načerpání sil se společným zpěvem pro mír jsou zváni úplně všichni.

Škodějov, 11. června

Poutní bohoslužba

Poutní bohoslužba ve Škodějově připomene 95. výročí úmrtí prvního patriarchy husitské církve Karla Farského. Bohoslužbu u lesní kaple povede současný patriarcha Tomáš Butta.

Plzeň, 12. června

Varhanní půlhodinka

Dopolední varhanní půlhodinka k poctě Nejsvětější Trojice se uskuteční v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni. Skladby autorů dvacátého století zahraje regenschori katedrály Aleš Nosek

Brno, 15. června

F. I. Tůma: Te Deum

Novodobá světová premiéra kantáty Františka Ignáce Tůmy zazní v brněnské katedrále.Dílo jednoho z prvních českých skladatelů, který se usadil ve Vídni, přednese Czech Ensemble Baroque.

České Budějovice, do 30. června

Život salesiánů v Bulharsku

Diecézní charita České Budějovice dlouhodobě finančně pomáhá salesiánům, kteří působí v bulharské Staré Zagoře a věnují se romským dětem. V sídle Charity je k vidění výstava fotografií z jejich života.

Zpravodajství

Premiéra: 9.6.2022

Výroba: 2022