I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bedřich Smetana: Libuše

Klášter u Nepomuku

Hudba - vážná

Premiéra: 11.6.2022

Výroba: 2022

Přenos slavné opery Bedřicha Smetany. V roli Libuše se představí Eva Urbanová. Za účasti sólistů Národního divadla v Praze a Severočeského divadla proběhne mimořádné výpravné představení u příležitosti 150. výročí vzniku opery Libuše přímo v místech nálezu Rukopisu zelenohorského, hlavního zdroje libreta opery.

Smetanova Libuše má v české opeře a kultuře vůbec zcela mimořádné postavení. Je přímo spojena s úsilím našich předků o obnovení české státnosti a národní nezávislosti. Byla napsána k otevření Národního divadla, vysněné umělecké instituce, jejíž otevření již předznamenávalo pozdější vznik samostatného státu. Smetana ve své parafrázi staré české pověsti o kněžně Libuši však pouze nevelebí starou zašlou slávu národa, nýbrž především klade důraz na zcela nadčasový ideál, který se z našeho dnešního pohledu zdá být téměř nedosažitelný – na vlídnost, skromnost, moudrost a svornost příslušníků jednoho národa, jedné společnosti (zdroj: Národní divadlo v Praze).

Hudba - vážná

Premiéra: 11.6.2022

Výroba: 2022