I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Děkovná mše svatá

Sobotín, kostel sv. Vavřince

Duchovní pořady

Premiéra: 18.6.2022

Výroba: 2022

Přenos děkovné mše svaté u příležitosti blahořečení Marie Paschalis Jahn. Celebruje Mons. Jan Graubner.

Marie Paschalis Jahn byla řeholnice z Kongregace sester sv. Alžběty a mučednice čistoty, která byla v Sobotíně zavražděna 11.5. 1945 ruským vojákem, protože mu odmítla být po vůli. Blahořečena bude 11.06.2022 ve Wroclavi.

Duchovní pořady

Premiéra: 18.6.2022

Výroba: 2022